CENSUR!

Jag tror knappt själv att följande har hänt. Men det har det och det borde inte få hända här i Sverige som anses vara ett fritt och öppet land. Så jag vill ta upp det. Synliggöra. Ta ställning emot att något sånt här ska få hända.

här började det. Genusfotografen Tomas Gunnarsson kommenterade bilder på kocken Louise Johansson som fotograf Stefan Jellheden tog för Arlanda Express på Spectacular Studios (som ägs av Eric Legge). Louise porträtterades i positioner som jag tolkar som sexistiska och helt ovärdiga en professionell kock. (Googla på ”Louise johansson arlanda express” exempelvis så dyker bilderna upp). Man ser också på bilderna som var med i Genusfotografens blogg att han har fotograferat själva tidningen så egentligen är det ju hans egna bilder som legat uppe på hans blogg.

Jag citerar Hanna Fridéns som skrev en bra krönika i detta ämne:

“Gunnarsson fotograferade magasinet [min kommentar: och lade in dessa bilder i sin blogg] och granskade bildserien utifrån ett könsperspektiv. Han ville ställa frågan varför man konsekvent väljer att porträttera yrkeskvinnor på det här viset, till skillnad från hur man framställer män, och vad det innebär vad gäller vår syn på män och kvinnor i yrkesroller.”

Genusfotografen blev senare tvingad att ta bort bilderna från sin blogg och betala böter. Igen citat från Hanna Fridén:

”I stället för att bemöta kritiken och förklara sitt perspektiv så valde Legge [min kommentar: ägare av byrån Spectacular Studios] att kontakta Staffan Teste, jurist som kallar sig för Bildombudsmannen, som är specifikt inriktad på upphovsrättsfrågor. Kort därefter fick Gunnarsson ett krav på sig att betala nästan 25.000 kronor till Spectacular Studios, ta bort samtliga faksimiler från sin blogg som rörde rapportaget samt att radera fotografens namn för annars skulle det tas till rättegång. Teste hänvisade till en dom i hovrätten där en studentförening blivit dömd för upphovsrättsbrott för att de, i en kritisk text gentemot ett företag, också använt en bild för att stärka sin kritik. De dömdes, och varför då?

Bara för att det skedde på internet, och inte i tryckt media. I domen står det klart och tydligt att detta skulle varit fullt acceptabelt om kritiken, orden och bilden fanns på ett papper – Men inte ute på en site. Då var det ett lagbrott”.

Mer om det här i Genusfotografens egna ord där mer detaljer om detta ärende finns.

Vad tyckte då Legge kan man ju fråga sig? Ja,här är hans egna ord kring denna händelse (efter att Genusfotografen betalat och gjort det man bett honom göra):

 

Hannah Lemoine sammanfattar galant en av de två problemen med denna händelse:

“Och här kommer vi så in på den andra saken som är problematisk, nämligen att det inte verkar som att Legge och co egentligen är speciellt arga över att Gunnarsson använt bilderna. Det de är arga över är “genusmaffian”. De är arga över att de inte kan få fortsätta producera könsstereotypa bilder med sexuella undertoner utan att det ska komma någon petig jävel och poängtera detta.”

Att tycka olika var sist jag kollade ok i detta land. Men det som blev smärtsamt uppenbart i detta fall och som är det andra, riktigt stora problemet här: Enbart om man har lagar som hänger med utvecklingen för annars blir man en enkel match eftersom det idag går bra att kritisera bilder i tryckta medier men INTE på Internet. Jag citerar från genusfotografen:

”Ditt ombud har väl förklarat att om du gjort det här i tryckt form hade det varit OK, men med lagändringen 2009 är det inte tillåtet med att använda bilder i kritiska sammanhang på Internet”, skriver Bildombudsmannen.”

Och var hamnar vi då undrar jag? Eller som Genusfotografen formulerar så elegant:

“Är det verkligen så att alla bloggar, nyhetstidningar och ideella föreningar som just nu gör som jag har gjort begår brott mot upphovsrättslagen och i teorin kan bli tagna för det?”

Vi hamnar i en censur stat. Och vad säger det om oss och våra chanser till en nyanserad och bred debatt om exempelvis hur kvinnor kan/bör porträtteras i media?  Vi är illa ute skulle jag säga.

Gunnarson fick hjälp med insamling till böterna och det är ju bra på alla sätt och vis. Men det skulle vara bättre med lagar som skyddade honom, jag och du från att hamna i just den situationen.

Foto cred.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *